Датум на вреднување : 03.10.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран163,5779544436883,800.48 %-3.29 %-2.51 %-6.54 %-13.76 %-14.59 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници125,8506135808030,920.29 %-2.79 %-1.67 %-3.84 %-21.01 %-20.14 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен133,26712586005299,350.01 %0.14 %0.25 %0.64 %1.63 %1.31 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10237,8161922672765,15-0.25 %-2.52 %-3.49 %-5.25 %1.12 %-5.80 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции90,0057154408342,441.89 %-3.97 %-3.72 %-10.40 %-10.22 %-12.82 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд75,5626248160454,643.16 %7.77 %-2.91 %-28.30 %-10.73 %-20.91 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости