Датум на вреднување : 25.01.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран190,0038720156444,11-0.29 %0.11 %-1.27 %2.25 %8.98 %-0.79 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници155,6390228585462,63-0.03 %-1.13 %-2.02 %-2.23 %0.13 %-1.24 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен131,74273530253892,840.00 %0.19 %0.38 %0.83 %1.50 %0.15 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10247,7384965155180,27-1.79 %0.75 %0.80 %12.24 %22.97 %-1.87 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции101,9078158715066,39-0.21 %-1.00 %-0.81 %1.74 %/-1.29 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд94,3714234512710,571.15 %0.30 %-1.61 %1.98 %/-1.22 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости