Датум на вреднување : 14.10.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран191,0645675836875,110.26 %0.33 %2.18 %5.86 %16.38 %11.27 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници159,0547255480982,96-0.04 %-0.42 %0.15 %1.43 %3.79 %2.60 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен131,19163417271731,450.00 %0.17 %0.40 %0.77 %1.43 %1.13 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10235,6976811840500,890.42 %-2.64 %6.85 %14.81 %26.51 %19.97 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции102,1415136889980,920.70 %1.75 %1.31 %2.04 %//
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд95,0433225997634,982.05 %7.53 %-0.72 %-4.86 %//

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости