Датум на вреднување : 29.07.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран186,2825628849018,180.21 %-0.10 %3.09 %6.40 %13.49 %8.48 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници158,9761223332551,240.02 %0.12 %1.36 %2.09 %3.41 %2.55 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен130,66643193271930,480.00 %0.00 %0.31 %0.62 %1.31 %0.73 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10221,6887799802897,550.50 %2.12 %6.57 %9.18 %21.25 %12.84 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции101,0456109697016,780.60 %0.04 %1.38 %///
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд96,2274119092816,281.95 %3.13 %-3.21 %///

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости