Датум на вреднување : 23.06.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран167,6079619827055,35-0.08 %-2.98 %-3.75 %-11.68 %-10.09 %-12.48 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници128,4206139204451,030.09 %-3.17 %-0.76 %-18.43 %-19.12 %-18.51 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен132,87312830185893,980.00 %0.13 %0.38 %1.05 %1.71 %1.01 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10245,8397961685723,920.03 %-2.40 %-2.24 %0.54 %13.48 %-2.62 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции92,6979153946132,14-0.54 %-5.80 %-7.11 %-10.11 %-7.97 %-10.21 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд80,1648230099951,02-3.19 %-11.15 %-23.27 %-14.90 %-15.85 %-16.09 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости