Датум на вреднување : 24.01.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран174,5645475511706,550.00 %2.15 %6.56 %6.04 %0.89 %1.66 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници155,2986190986334,190.01 %-0.29 %1.48 %0.73 %0.33 %0.18 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен129,79253738947504,900.00 %0.08 %0.32 %0.65 %1.48 %0.05 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10201,4330732678944,510.00 %6.40 %8.77 %10.85 %-0.66 %2.53 %

Последни соопштенија

Известување

Почитувани, Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје ги извест

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со и

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - МБИ 10 Друштвото за управување со инвестициски фо

Повеќе

CRO INVEST

CRO INVEST Осигурување со врзување за цената на уделите на отворениот инвестициски фонд КБ Публику

Повеќе

Новости