Датум на вреднување : 01.02.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран177,7352580168936,770.53 %5.03 %7.18 %4.09 %-7.88 %5.03 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници133,6883144997412,720.33 %2.73 %5.57 %3.91 %-14.37 %2.74 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен134,28432763870542,480.01 %0.31 %0.48 %1.06 %1.67 %0.32 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10245,1010911375541,71-0.50 %2.04 %1.94 %-1.79 %-3.90 %2.04 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции98,1537177963605,321.43 %7.76 %5.39 %1.86 %-6.39 %7.76 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд89,3187331358617,721.73 %9.18 %20.58 %18.67 %-3.93 %9.17 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости