Контакт

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BM7FzlJmW9I0LbUS6iNqNxy4fUY&ll=41.99316890000003%2C21.426109300000007&z=17
img Адреса

ул. Св. Кирил и Методиј 50, 1000 Скопје, Р. Македонија

img Телефон

+389 (0)2 3204 490

img Факс

+389 (0)2 3204 494

Доколку сакате да поставите прашање, ве молиме пополнете го следниот формулар:

Полињата означени со * мора да се пополнат

Како сакате да ви одговориме?