КБ Публикум - Обврзници

2019 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2018 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2017 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2016 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2015 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ